കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച മുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം

അമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് പിൻവലിക്കാനാകുക.
Karuvannur bank
Karuvannur bankfile

തൃശൂർ: കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച മുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം. അമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് പിൻവലിക്കാനാകുക. നവംബർ 11 മുതൽ 50000 രൂപ വരെയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പൂർണമായി പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും നവംബർ 20നു ശേഷം 50000 രൂപ വരെയുള്ള സേവിങ്സ് നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ആകുമെന്നും ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ആകെയുള്ള 23688 സേവിങ്സ് നിക്ഷേപകരിൽ 21190 പേർക്ക് പണം പൂർണമായും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും. 8049 സ്ഥിര നിക്ഷേപകരിൽ 3770 പേർക്ക് നിക്ഷേപവും പലിശയും പിൻവലിക്കാനാകും. നിലവിൽ ബാങ്കിന് പലിശയടക്കം 509 കോടി രൂപയാണ് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളത്.

തിരികെ ലഭിച്ച 80 കോടിയിൽ 76 കോടി രൂപ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകിയതായും ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com