പരസ്യങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമായി ചന്ദ്രയാൻ വിജയം | Photo Gallery

ശാസ്ത്ര ആഭിമുഖ്യമുള്ള യുവ തലമുറയ്ക്കു മാത്രമല്ല, ആഗോള ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾക്കു പോലും പ്രചോദനമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ചന്ദ്രയാൻ-3 നേടിയ വലിയ വിജയം.
പരസ്യങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമായി ചന്ദ്രയാൻ വിജയം | Photo Gallery
Published on

Related Stories

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com