സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്

ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി 440 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
gold rate today 09-07-2024
സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്file

കൊച്ചി: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് (09/07/2024) പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 53,680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 6710 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ വില.

ജൂലൈ 1 മുതൽ തുടർച്ചയായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വർണവില ഒരാഴ്ചത്തെ വർദ്ധനവിനു ശേഷമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. 54,000 വും കടന്ന് മുന്നേറിയ സ്വര്‍ണവിലയിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി 440 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെയും ചലനങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.