സ്വർണവില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ

ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5760 ലെത്തി
gold rate today 13-02-2024
gold rate today 13-02-2024

കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി മാറ്റമില്ലാതെയിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് (13/02/2024) പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന്‍ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില 46,080 ലെത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5760 ലെത്തി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ് സ്വര്‍ണവില.

ഈ മാസത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ 46,640 രൂപയായി ഉയര്‍ന്ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തില്‍ സ്വർണവില എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ദൃശ്യമായത്.

ഫെബ്രുവരി 2 - പവന് 120 രൂപ ഉയർന്ന് വില 46,640 രൂപയായി

ഫെബ്രുവരി 3 - പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 46,480 രൂപയായി

ഫെബ്രുവരി 4 - സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

ഫെബ്രുവരി 5 - പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 46,360 രൂപയായി

ഫെബ്രുവരി 6 - പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 46,200 രൂപയായി

ഫെബ്രുവരി 7 - പവന് 200 രൂപ ഉയർന്ന് വില 46,400 രൂപയായി

ഫെബ്രുവരി 8 - സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

ഫെബ്രുവരി 9 - പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 46,320 രൂപയായി

ഫെബ്രുവരി 10 - പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 46,160 രൂപയായി

ഫെബ്രുവരി 11 - സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

ഫെബ്രുവരി 12 - സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

ഫെബ്രുവരി 13 - പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 46,080 രൂപയായി

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com