സി-ഡാകിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

സി-ഡാകിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

സി-ഡാകിൽ 570 പ്രൊജക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ്, എൻജിനീയർ, മാനെജർ ഒഴിവുകൾ. സിഡാകിൽ (സെന്‍റർ ഫൊർ ഡവലപ്മെന്‍റ് ഒഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി ഇപ്പോൾ  അപേക്ഷിക്കാം.

പരസ്യ നമ്പർ -02/2023
തസ്തികകൾ ഇങ്ങനെ :
ആകെ തസ്തികകൾ 570
പ്രൊജക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ്- 30 (പ്രായപരിധി 30 വയസ്)
പ്രൊജക്റ്റ് എൻജിനീയർ-300(പ്രായപരിധി 35വയസ്)

പ്രൊജക്റ്റ് മാനെജർ/പ്രോഗ്രാം മാനെജർ/പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി മാനെജർ/നോളജ് പാർട്ണർ-40(പ്രായപരിധി 50 വയസ്)

സീനിയർ പ്രൊജക്റ്റ് എൻജിനീയർ/മൊഡ്യൂൾ ലീഡ്/പ്രൊജക്റ്റ് ലീഡ്-200(പ്രായപരിധി 40 വയസ്)
ഇളവുകൾ നിയമാനുസൃതം.
അപേക്ഷകർക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.
യോഗ്യത: നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയങ്ങളിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ പിഎച്ച്ഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ഫെബ്രുവരി 20.
വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ്   www.cdac.in സന്ദർശിക്കുക.

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metrovaartha
www.metrovaartha.com