അസം റൈഫിൾസ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മെൻ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് 2023: 616 ഒഴിവുകൾ

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി മാർച്ച് 19.ഗ്രൂപ്പ് ബി, ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലായിട്ടാണ് നിയമനം.
അസം റൈഫിൾസ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മെൻ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്  2023: 616 ഒഴിവുകൾ

അസം റൈഫിൾസ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മെൻ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് 2023ലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി മാർച്ച് 19.ഗ്രൂപ്പ് ബി, ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലായിട്ടാണ് നിയമനം.

അപേക്ഷാഫീസ്: ഗ്രൂപ്പ് ബി യ്ക്ക് 200 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് സിയ്ക്ക് 100 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാഫീസ്. എസ്സി,എസ്ടി,വനിത,വിമുക്തഭടൻ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ല.പേയ്മെന്‍റ് മോഡ്:എസ്ബിഐ.

ആകെ ഒഴിവുകൾ: 616 വിവിധ ട്രേഡുകളും പ്രായപരിധിയും യോഗ്യതകളും ചുവടെ: ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റോഡ്(പുരുഷ വനിതാവിഭാഗങ്ങൾ) പ്രായം-18-23. യോഗ്യത- മെട്രിക്കുലേഷൻ,ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്.

റിലീജിയസ് ടീച്ചർ(പുരുഷൻ) പ്രായം-18-30.യോഗ്യത- സംസ്കൃതത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിഭൂഷൻ.

ക്ലർക്ക്(പുരുഷ വനിതാവിഭാഗങ്ങൾ) : പ്രായം-18-25.യോഗ്യത-ഇന്‍റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു.

ഓപ്പറേറ്റർ റേഡിയോ ആൻഡ് ലൈൻ(പുരുഷൻ):പ്രായം 18-25.യോഗ്യത-പത്താം ക്ലാസ്,10+12,നിർദിഷ്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ.

പെഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് (പുരുഷ വനിതാവിഭാഗങ്ങൾ): പ്രായം 18-25.യോഗ്യത-ഇന്‍റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു.

ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്‍റ്(പുരുഷൻ):പ്രായം 18-23. യോഗ്യത-പത്താംക്ലാസ്. നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്‍റ്(പുരുഷൻ):പ്രായം 18-23.യോഗ്യത-പത്താംക്ലാസ്. വെറ്ററിനറി ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്‍റ്(പുരുഷൻ): 21-23.10+12, ഡിപ്ലോമ ഇൻ വെറ്ററിനറി സയൻസ്. ഫാർമസിസ്റ്റ്(പുരുഷ വനിതാവിഭാഗങ്ങൾ): പ്രായം 20-25.10+12 ,ഡിപ്ലോമ,ഡിഗ്രി (ഫാർമസി) വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് https://www.assamrifles.gov.inസന്ദർശിക്കുക.

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metrovaartha
www.metrovaartha.com