ജെ.ഡി.സി പ്രവേശനം: ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രം/കോളെജുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
ജെ.ഡി.സി പ്രവേശനം: ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍റെ  കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രം/കോളെജുകളിലെ 2023-24 വർഷത്തെ ജെ.ഡി.സി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ജനറൽ, എസ്.സി./എസ്.ടി വിഭാഗങ്ങളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ലിസ്റ്റ് www.scu.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രം/കോളെജുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metrovaartha
www.metrovaartha.com