എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ: അപേക്ഷകൾ 15 വരെ

മെയ് 15 വരെ അപേക്ഷ നൽകാം.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ:  അപേക്ഷകൾ 15 വരെ

കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമാണ ബോർഡിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയറെ നിയമിക്കുന്നതിന് മെയ് 15 വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.kshb.kerala.gov.in.

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com