രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഡിസംബർ രണ്ടിന് പരീക്ഷാ ഭവനിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും സമയവിവര പട്ടികയും http://nmmse.kerala.gov.in, www.keralapareekshabhavan.in, https://pareekshabhavan.kerala.gov.in എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്.

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com