ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽ പാലം തയാർ | Video

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ചെനാബ് നദിക്കു കുറുകെ, ഈഫൽ ടവറിനെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച റെയിൽ പാലത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ ട്രയൽ റൺ നടത്തി

Trending

No stories found.

More Videos

No stories found.