അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; കോഴിക്കോട് 12 വയസുകാരൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഫറൂഖ് കോളെജിനടുത്ത് അച്ചംകുളത്തിൽ കുട്ടി കുളിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു
amoebic encephalitis symptoms 12 year old boy admitted in hospital
കോഴിക്കോട് 12 വയസുകാരന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാഘിച്ചതായി സംശയം

കോഴിക്കോട്: ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പന്ത്രണ്ടു വയസുകാരന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഡോക്‌ടർമാർ. ഫരൂഖ് കോളെജ് ഇരുമീളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഫറൂഖ് കോളെജിനടുത്ത് അച്ചംകുളത്തിൽ കുട്ടി കുളിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഈ കുളത്തിൽ കുളിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.