ഡോംബിവിലി എംഐഡിസിയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും തീപിടിത്തം: ആളപായമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌

ഡോംബിവിലി എംഐഡിസിയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും തീപിടിത്തം: ആളപായമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌

ഫാക്ടറിയിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല

താനെ: എംഐഡിസി ഫേസ് 2 ലാണ് ഇൻഡോ അമൈൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശത്തിനടുത്താണ് ഈ കമ്പനി ഉള്ളത്. രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്നാണ് വിവരം.

ഫാക്ടറിയിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആരും തന്നെ കമ്പനിക്കകത്തു ഇല്ലാ എന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

കഴിഞ്ഞ മാസം മേയ് 23-നാണ് അമുദൻ കെമിക്കൽ കമ്പനിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് 11 പേരുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് ഒരു മാസം പോലും തികയുന്നതിനു മുൻപാണ് ഡോംബിവ്‌ലി എംഐഡിസി ഫേസ് 2ലെ ഇൻഡോ അമിൻസിന്റെ കമ്പനിയിൽ വീണ്ടും തീപിടുത്തമുണ്ടായത്.