എംജെപിജെഎവൈ സ്‌കീം: സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മഹാരാഷ്ട്ര

പുതുക്കിയ എംജെപിജെഎവൈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിന് അനുവദിച്ച തുക 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്
mjpjay scheme| സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മഹാരാഷ്ട്ര
mjpjay scheme

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ പുതുക്കിയ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയായ മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫൂലെ ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (MJPJAY) ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകും. പുതുക്കിയ എംജെപിജെഎവൈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിന് അനുവദിച്ച തുക 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവായി സംസ്ഥാനം അടുത്തിടെ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 12.3 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനം ഒരു കുടുംബത്തിന് 1,300 രൂപ പ്രീമിയം നൽകും. ദരിദ്രരും നിരാലംബരുമായ രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തരം ചികിത്സകളും സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പിന് (PHD) കീഴിൽ 2,418 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ ആശുപത്രികൾ, വനിതാ ആശുപത്രികൾ, ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, സബ്ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, റഫറൽ സർവീസ് ആശുപത്രികൾ, കാൻസർ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കും.

നേരത്തെ, മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ, അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ, അന്നപൂർണ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ, ഓറഞ്ച് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ. കാർഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെ വെള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളായ കർഷക കുടുംബങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.