രാമായണ മാസാചരണം: ഒരു മാസക്കാലം ഗുരുദേവഗിരിയിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ

എല്ലാദിവസവും രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം, വിശേഷാൽ അർച്ചന, അഭിഷേകം
രാമായണ മാസാചരണം: ഒരു മാസക്കാലം ഗുരുദേവഗിരിയിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ
ramayana month 2024

നവിമുംബൈ: രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെരൂൾ ഗുരുദേവഗിരിയിൽ ജൂലൈ 16 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 16 വരെ കർക്കടക പൂജയും അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാദിവസവും രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം, വിശേഷാൽ അർച്ചന, അഭിഷേകം. തുടർന്ന് രാമായണ പാരായണം.

വൈകീട്ട് 7.15 മുതൽ ഭഗവതി സേവ.തുടർന്ന് അന്നദാനം ഭക്തർക്ക് അവരവരുടെ നാളുകളിൽ കർക്കടക പൂജയും അന്നദാനവും നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഗസ്റ്റ് 10 നു വൈകീട്ട് 7.15 മുതൽ സമൂഹ മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും ആഗസ്റ്റ് 15 നു സർവൈശ്വര്യ പൂജയും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7304085880 9004143880

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.